Tạp chí Vietnam Journal of Mechanics

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 439
  • Tổng số trích dẫn: 529
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 98
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 116
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 194
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 226
  • H-index: 10
  • Số bài báo được trích dẫn: 160
(Trích dẫn không rõ năm: 43)