Tạp chí Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Thông tin chung
Thống kê
  • Tổng số bài báo: 2214
  • Tổng số trích dẫn: 213
  • Trích dẫn từ cùng tạp chí: 0
  • Trích dẫn từ tạp chí trong nước: 11
  • Trích dẫn từ các tạp chí Scopus/ISI: 4
  • Trích dẫn từ các nguồn khác: 198
  • H-index: 4
  • Số bài báo được trích dẫn: 135
(Trích dẫn không rõ năm: 111)