Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) của các Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2020

STT Tên tạp chí Cơ quan chủ quản Tổng số bài
(2015-2019)
Tổng số trích dẫn năm 2020 Chỉ số
H-index
Chỉ số ảnh hưởng
(5 years IF)
Chỉ mục quốc tế
1 Journal of Science: Advanced Materials and Devices Đại học Quốc gia Hà Nội 267 1581 29 5.921 SCIE, Scopus
2 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 429 1490 53 3.474 ESCI, Scopus
3 Journal of Advanced Engineering and Computation Trường đại học Tôn Đức Thắng 67 121 8 1.806 ACI
4 Journal of Information and Telecommunication Trường Đại học Tôn Đức Thắng 82 139 12 1.695 ACI
5 Vietnam Journal of Computer Science Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành 116 191 20 1.647 Scopus, ACI
6 Journal of Economics and Development Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 91 143 13 1.571 ACI
7 Biomedical Research and Therapy Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TpHCM 435 335 15 0.772 ESCI, Scopus,
ACI
8 REV Journal on Electronics and Communications Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 39 25 11 0.641
9 Vietnam Journal of Earth Sciences Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 184 114 12 0.622 ESCI, Scopus,
ACI
10 Acta Mathematica Vietnamica Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 234 135 20 0.579 ESCI, Scopus
11 Vietnam Journal of Mathematics Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 296 156 17 0.527 ESCI, Scopus
12 Vietnam Journal of Mechanics Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 136 68 13 0.5 ACI
13 Ho Chi Minh City Open University Journal of Science: Economics and Business Administration Trường Đại học Mở TpHCM 73 32 5 0.438
14 Progress in Stem Cell Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TpHCM 19 8 5 0.421
15 East-West Journal of Mathematics Nguyen Tat Thanh University & University of the Thai Chamber of Commerce 73 28 9 0.387
16 Vietnam Journal of Chemistry Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 716 251 9 0.351 ESCI, Scopus, ACI
17 VNU Journal of Science: Foreign Studies
(Tạp chí khoa học: Nghiên cứu nước ngoài)
Đại học Quốc gia Hà Nội 302 100 13 0.331
18 Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Bộ Khoa học và Công nghệ 179 55 6 0.307 ACI
19 Journal of Computer Science and Cybernetics
(Tạp chí Tin học và Điều khiển học)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 117 33 10 0.286 ACI
20 Journal of Asian Business and Economic Studies Trường Đại học Kinh tế TP. HCM 464 126 10 0.272 ACI
21 VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering
(Tạp chí Khoa học: Công nghệ thông tin và Truyền thông)
Đại học Quốc gia Hà Nội 64 17 6 0.266
22 VNU Journal of Science: Economics and Business
(Tạp chí Khoa học: Kinh tế và Kinh doanh)
Đại học Quốc gia Hà Nội 244 65 11 0.266
23 Asian Journal of Economics and Banking Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 58 15 4 0.259
24 Communications in Physics Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 217 55 8 0.254 ACI
25 Vietnam Journal of Science and Technology
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1036 243 8 0.235 ACI
26 Vietnam Journal of Agricultural Sciences Vietnam National University of Agricultural 46 10 2 0.217
27 Southeast Asian Journal of Sciences Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành 73 15 6 0.205
28 Academia Journal of Biology Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 423 86 10 0.204 ACI
29 Vietnam Journal of Marine Science and Technology
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 279 55 6 0.197
30 Can Tho University Journal of Science Trường Đại học Cần Thơ 319 59 5 0.185
31 VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
(Tạp chí Khoa học: Toán-Lý)
Đại học Quốc gia Hà Nội 227 38 11 0.167
32 Journal of Research and Development on Information and Communication Technology Bộ Thông tin và Truyền thông 43 7 3 0.158
33 VNU Journal of Science: Education Research
(Tạp chí khoa học: Nghiên cứu giáo dục)
Đại học Quốc gia Hà Nội 191 30 7 0.157
34 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam 723 106 7 0.147
35 DLU Journal of Science
(Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt)
Trường Đại học Đà Lạt 159 23 3 0.145 ACI
36 Ho Chi Minh City Open University Journal of Science: Engineering and Technology Trường Đại học Mở TP HCM 64 9 2 0.141
37 VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
(Tạp chí Khoa học: Khoa học tự nhiên và Công nghệ)
Đại học Quốc gia Hà Nội 508 63 10 0.124
38 Journal of Science and Technology in Civil Engineering
(Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng)
Trường Đại học Xây dựng 448 54 6 0.121 ACI
39 VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences
(Tạp chí Khoa học: Các Khoa học trái đất và Môi trường)
Đại học Quốc gia Hà Nội 415 46 10 0.112
40 Ho Chi Minh City Open University Journal of Science: Social Sciences Trường Đại học Mở TP HCM 55 6 4 0.109
41 Vietnam Journal of Biotechnology
(Tạp chí Sinh học)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 285 31 5 0.109
42 Hue University Journal of Science: Economics and Development
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển)
Đại học Huế 208 21 4 0.1
43 Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Mở HCM Trường Đại học Mở TP HCM 123 - - -
44 VNU Journal of Social Sciences and Humanities Đại học Quốc gia Hà Nội 481 - - -
45 VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences
(Tạp chí Khoa học: Y-Dược)
Đại học Quốc gia Hà Nội 165 - - -
46 Hue University Journal of Science: Natural Science
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên)
Đại học Huế 212 - - - ACI
47 Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương 417 - - -
48 Chuyên san Các công trình Nghiên cứu và Phát triển về Công nghệ thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 74 - - -
49 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ 1293 - - -
50 VNU Journal of Science: Policy and Management Studies
(Tạp chí Khoa học: Chính sach và Quản lý)
Đại học Quốc gia Hà Nội 182 - - -
51 Transport and Communications Science Journal
(Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải)
Trường Đại học Giao thông vận tải 45 - - -
52 Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
Đại học Huế 256 - - -
53 Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science
(Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 1227 - - -
54 Tạp chí Khoa học Xã hội - ĐH Mở HCM Trường Đại học Mở TP HCM 35 - - -
55 Vietnam Journal of Hydrometeorology Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 33 - - -
56 Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm Nghiệp 609 - - -
57 Journal of Pediatric Research and Practice
(Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa)
Bệnh viện Nhi trung ương 87 - - - ACI
58 Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn)
Đại học Huế 213 - - -
59 TNU Journal of Science and Technology
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên)
Đại học Thái Nguyên 299 - - - ACI
60 VNU Journal of Science: Legal Studies Đại học Quốc gia Hà Nội 194 - - -
61 Journal of Mining and Earth Sciences Trường Đại học mỏ - địa chất 335 - - -
62 Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 150 - - -
63 The Scientific Journal of Tra Vinh University
(Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh)
Trường Đại học Trà Vinh 223 - - -
64 Vietnam Journal of Science and Technology (Series B)
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt nam – Bản B)
Bộ Khoa học và Công nghệ 699 - - -
65 Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1351 - - -
66 Journal of Science and Technology on Information and Communications
(Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 107 - - -
67 Petrovietnam journal
(Tạp chí Dầu khí)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 214 - - -
68 Journal of Military Science and Technology
(Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự)
Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự 850 - - -
69 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một Trường Đại học Thủ Dầu Một 332 - - -
70 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh Trường Đại học Vinh 183 - - -
71 Scientific Journal of Tan Trao University
(Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào)
Trường Đại học Tân trào 213 - - -
72 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
(Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục)
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 450 - - -
73 Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường)
Đại học Huế 28 - - -
74 Hue University Journal of Science: Techniques and Technology
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ)
Đại học Huế 40 - - -
75 Journal of Science and Technique Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn 10 - - -
76 Tạp chí Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Mở TpHCM Trường Đại học Mở TpHCM 46 - - -
77 Journal of Fisheries Science and Technology
(Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản)
Trường Đại học Nha Trang 438 - - -
78 Vietnamese Journal of Food Control
(Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm)
Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia 51 - - -
79 The Vietnam Journal of Cardiovascular and Thoracic Surgery
(Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam)
Hội Phẫu thuật Tim Mạch và Lồng ngực Việt Nam 185 - - -
80 Journal of 108-Clinical Medicine and Pharmacy
(Tạp chí Y dược lâm sàng 108)
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 150 - - -
81 Journal of Science and Technique - Special Construction Engineering Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn 11 - - -
82 Journal of Science and Technology (JST-UD)
(Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng)
Đại học Đà Nẵng 1515 - - -
83 Journal of Science and Technique - Information and Communication Technology Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn 59 - - -