Ensuring Justice for People with Intellectual Disabilities in Criminal Procedure

Tóm tắt

This paper analyzes the conditions for guaranteeing justice for people with intellectual disabilities. The paper argues that justice is a highly generalized category, reflecting the combined value system, relating to social morality, politics, law and the operation of the state apparatus. A person who wants access to justice must understand and wholly apply such factors as the legal system and law enforcement institutions. Yet, people with intellectual disabilities are those with special cognitive disabilities, making it difficult for them to understand and apply the stated factors. This requires that, people with intellectual disabilities, in addition to their own efforts, need support from the state, society and family to ensure their access to justice. Access to justice is a very important right of people with disabilities. Thus, ensuring access to justice in criminal proceedings is to ensure the rights, benefits, and dignity of this vulnerable group of people in society.

Từ khoá

Disable, intellectual disabilities, justice, criminal proceedings.

Tài liệu tham khảo

[1] Henry Campbell Black M.A. St.Paul, Minn, Từ điển Luật Black (Black’s Law Dictionary), NXB West Publishing Co, 1983 (447).
[2] Viện ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa, (1999) 210.
[3] Nguyễn Lân, Từ và ngữ Tiếng Việt, NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh, 2006.
[4] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, (2016) 114.
[5] http://www.who.int/topics/disabilities/en/.
[6] Mary Lowth, Nghiên cứu chung về khuyết tật nhận thức (General Learning Disability), The Information Standard (2016). https://patient.info/doctor/general-learning-disability.
[7] Harkin, Báo cáo số 111-244 về Luật ROSA (Report 111-244 on ROSA’S LAW), Washington D.C (2010) 3. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-111srpt244/pdf/CRPT-111srpt244.pdf.
[8] Sách Trắng về sức khỏe và chăm sóc xã hội cho người bị khuyết tật về trí tuệ năm 2001 (The 2001 White Paper on the health and social care of people with learning disabilities).
[9] Chỉ số IQ có thang điểm trung bình là 100, hầu hết mọi người có IQ từ 85 đến 115. Một người được xác định có khả năng cao bị thiểu năng trí tuệ nếu chỉ số IQ của họ thấp hơn từ 70 đến 75.
[10] Nghiên cứu về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2013, Collaborators, (2015).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4561509/.
[11] Hiệp Hội tâm thần Hoa, Cẩm nang chẩn đoán và thống kê về rối loạn tâm thần 14, (1968) 2d ed.,.
[12] Nguyễn Ngọc Chí, Công lí và quyền tiếp cận công lí: Những vấn đề lí luận, thực tiễn, NXB Hồng Đức, (2018) 176.
[13] William Penn, Những loài trái cây cô đơn (Some Fruits of Solitude), Headley Brothers Pub., (1905) 86.https://archive.org/stream/somefruitssolit00penngoog#page/n9/mode/1up.
[14] Adrian Zuckerman, Khủng hoảng trong tư pháp, từ khủng hoảng tư pháp dân sự: các quan điểm so sánh (Justice in Crisis, from Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure), Oxford University Press, 1999.
[15] Trần Thái Dương (2018), Công lí và Quyền tiếp cận công lí: Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Hồng Đức, ( 2018) 372.
[16] Nguyên tắc 6, Tuyên bố về Quyền của người bị thiểu năng trí tuệ của Liên Hợp quốc.
[17] Nguyên tắc 7, Tuyên bố về Quyền của người bị thiểu năng trí tuệ của Liên Hợp quốc.
[18] Paul R. Friedman (1977), Quyền con người và quyền luật pháp của người bị thiểu năng trí tuệ (Human and Legal rights of mentally retarded persons), International Journal of Mental Health. (1977) 50-72.
DOI: 10.1080/00207411.1977.11448756.
[19] Tổ công tác của Văn phòng Tổng thống nghiên cứu về thiểu năng trí tuệ, 1963.
[20] Tổ chức Justice được thành lập năm 1957 bởi một nhóm các nhà luật gia hàng đầu để thúc đẩy pháp quyền và quản trị công bằng. Justice trở thành thành viên của Ủy ban luật gia quốc tế của Vương Quốc Anh với sự tham gia của tất cả thành viên của các Đảng.
[21] https://2bquk8cdew6192tsu41lay8t-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/JUSTICE-Mental-Health-and-Fair-Trial-Report-2.pdf.
[22] Tổng cục Thống kê, Điều tra quốc gia về người khuyết tật, (2016)
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=460&idmid=5&ItemID=19054.