ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tóm tắt

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khá ảm đạm. Không ít nhà đầu tư đã thua lỗ nặng trước những thăng trầm của thị trường. Tuy nhiên, nếu có chiến lược đầu tư phù hợp và đo lường được rủi ro thì vẫn có thể đạt được lợi nhuận. Hiện nay, có nhiều lý thuyết, mô hình tài chính hiện đại được vận dụng vào thực tế để đo lường rủi ro. Nhưng CAPM là mô hình được sử dụng phổ biến nhất. Bởi cơ sở lý luận chặt chẽ, đơn giản, dễ dàng vận dụng và hiệu quả. Trong phạm vi bài báo này, tác giả sẽ sử dụng dữ liệu với độ dài 10 năm, phương pháp thích hợp cực đại (FIML) và moment tổng quát (GMM) để kiểm định tính hiệu lực của mô hình CAPM đối với TTCK Việt Nam; ước lượng tìm ra hệ số beta với 2 phiên bản của Sharpe– Lintner và Black. Bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh biên độ giao dịch đến độ rủi ro của TTCK.

Tài liệu tham khảo

[1] Võ Thị Thúy Anh, Đầu tư tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, 2012, trang 52- 54.
[2] Thu Hương, “Mong manh tâm lý nhà đầu tư”, Tạp chí chứng khoán, số 173, 2013.
[3] Fischer Black, “Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing”, The Journal of Business, 1972, vol 45, pp 444-445.
[4] Lintner, John, “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, 1965, Vol 47, pp 13-37.
[5] Markowitz, H.M, “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, 1952, pp 77-91.
[6] Sharpe, William F, “Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”, The Journal of Finance, 1964, vol 33, pp 885-901.