NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY DÁN MÀNG SIMILI

Tóm tắt

Mục đích của bài báo này là trình bày kết quả của việc thiết kế và chế tạo máy dán màng simili trên thanh nhựa để tạo ra sản phẩm giả gỗ. Dựa vào những ưu và nhược điểm của những sản phẩm đã được sử dụng rộng rải trên thị trường, tác giả đã chọn phương pháp dán màng simili trên vật liệu nhựa để tạo ra những sản phẩm có thể thay thế sản phẩm từ gỗ. Nghiên cứu đã thiết kế bản vẽ 3D của hệ thống dán nhờ sự hỗ trợ của phần mềm SolidWorks. Máy gồm 4 cụm chính như cụm cấp phôi, cụm dán và xử lý nhiệt, cụm cấp keo và cụm làm khô màng. Hệ thống đã được chế tạo thành công trên máy CNC. Quá trình thí nghiệm màng dán được thực hiện tại công ty nhựa Quang Thanh, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng và kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ dán đề xuất là khoảng 1220C. Những sản phẩm nhựa dán màng simili bước đầu cho thấy sự hiệu quả về chất lượng bề mặt dán và điều chỉnh con lăn dán dễ dàng.

Tài liệu tham khảo

[1] Van der Vegt A. K., "From polymers to plastics", DUP Blue print, 2002.
[2] Hoang Van Thanh, "Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination", LAP Lambert Academic Publishing, 2013.
[3] GhoshP., "Adhesives and coatings Technology", Tata McGraw-Hill, 2008.
[4] KarwaR., "Machine Design", Laxmi Publication (P) LTD, 2006.
[5] BhandariV. B., "Design of Machine Elements", Tata McGraw-Hill, 2008.
[6] NarayanaK. L., RamanaS. V., KrishnaP. V., "Production Technology", Second Edition, I. K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2010.
[7] Nguyễn Văn Khôi, "Keo dán hóa học và công nghệ", Nhà xuất bản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 2006.
[8] Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm, "Thiết kế chi tiết máy", Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
[9] Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Viết Tiếp, Trần Xuân Việt, "Công nghệ chế tạo máy", Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003.