Impacts of the CPTPP on the Improvement of Vietnam’s Intellectual Property Law

Tóm tắt

The Intellectual Property Chapter in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership imposes many new obligations on Vietnam, which requires an overhaul of Vietnam’s intellectual property law in order to implement the IP provisions in this Agreement. This article anaylyzes the IP provisions in CPTPP, compares with the current Vietnamese law and with the newly amended Law on Intellectual Property, which was adopted by the National Assembly on June 14, 2019, then identifies which provisions have met the requirements of CPTPP and which provisions need further amendment and supplement.

Từ khoá

CPTPP, intellectual property, Law on Intellectual Property.

Tài liệu tham khảo

[1] World Bank, Legal Review and Gap Assessment for Vietnam’s Implementation of CPTPP, 15 July 2018.
[2] VPLS Phạm và Liên danh, Tìm hiểu về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, https://www.pham.com.vn/chuyen-muc-binh-luan/tim-hieu-ve-bao-ho-nhan-hieu-am-thanh.htm (truy cập ngày 23/8/2019)
[3] Nguyễn Thị Quế Anh, Phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn hiệu, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 26 (2010) 99-107.
[4] Nguyễn Thị Thu Trang (chủ biên), Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) về Sở hữu trí tuệ, NXB. Công thương, Hà Nội, 2017.
[5] International Trademark Association, Board Resolution, Elimination of Mandatory Trademark License Recording Requirements, March 28, 1995, https://www.inta.org/Advocacy/Pages/EliminationofMandatoryTrademarkLicenseRecordingRequirements.aspx (truy cập ngày 23/8/2019)
[6] Commission Regulation (EU) No 1122/2010 of 2 December 2010 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Gouda Holland (PGI)], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1122 (truy cập ngày 23/8/2019).
[7] Danny Friedmann, TPP’s Coup de Grâce: How the Trademark System Prevailed as Geographical Indication System, in PARADIGM SHIFT IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW RULE-MAKING, TPP AS A NEW MODEL FOR TRADE AGREEMENTS? (Julien Chaisse, Henry Gao, and Chang-fa Lo eds.) New York: Springer, Series “Economics, Law, and Institutions in Asia Pacific,” 2017, 273- 291, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090172
[8] Báo Nhân Dân điện tử, Tạo thuận lợi cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, ngày 03/8/2019, https://www.nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/item/41083802-tao-thuan-loi-cho-cac-chu-the-quyen-so-huu-tri-tue.html (truy cập ngày 23/8/2019)
[9] Trần Mạnh Hùng, CPTPP – Những điều cần biết trước thềm mùa xuân 2019, https://baodautu.vn/cptpp---nhung-dieu-can-biet-truoc-them-mua-xuan-2019-d93484.html
[10] Luật bản quyền Hoa Kỳ, 17 U.S.C §504.
[11] Baker & McKenzie, Proposed Amendments to the Patent Law and Draft IP Provision in the Foreign Investment Law, 12 February 2019, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/01/proposed-amendments-to-the-patent-law (truy cập ngày 23/8/2019).