An sinh xã hội: Mạng lưới an toàn cho người dân

Tiếng Việt

Tóm tắt

Bất kỳ xã hội, hay một quốc gia nào cũng luôn có những người gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Đó là những người bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn hoặc gặp phải thiên tai mà trở nên nghèo đói, có người không thể tự nuôi sống bản thân như trẻ mồ côi, già yếu cô đơn, bị khuyết tật nặng v.v. Từ đây mà hình thành một nhóm người dễ bị tổn thương hay nhóm yếu thế cần sự giúp đỡ, cưu mang của cộng đồng. Những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội ... sau một thời gian theo quy định phải nghỉ hưu về sống với gia đình, họ sẽ sống ra sao? Chưa kể đến những tình huống họ bị ốm đau, tai nạn, thai sản.. trong thời gian tại chức họ sẽ được chăm sóc như thế nào? Mỗi quốc gia có những biện pháp giải quyết khác nhau nhưng đều nhằm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất và giảm bớt khó khăn cho nhóm người dễ bị tổn thương và những nhóm người khác. Toàn bộ những chủ trương, chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu nói trên hình thành nên hệ thống an sinh xã hội.